ست مردانه Gillette Fusion ProGlide

2,400,000ریال

یک عدد خودتراش ژیلت Gillette Fusion ProGlide FlexBall
دو عدد تیغ یدک Gillette Fusion ProGlide FlexBall
کف ریش اصلاح ژیلت مدل فیوژن ۷۵ml

توضیحات محصول:
ست مردانه Gillette Fusion ProGlide

شامل :
یک عدد خودتراش ژیلت Gillette Fusion ProGlide FlexBall
دو عدد تیغ یدک Gillette Fusion ProGlide FlexBall
کف ریش اصلاح ژیلت مدل فیوژن ۷۵ml

تاریخ انقضا : معتبر